ידע

עובדות, מושגים, רעיונות ותיאוריות על היבטים מסוימים בעולם שבוססו. זהו גוף המידע המפורש שיש בידי בני אדם וקשור קשר הדוק לתפיסת ההבנה. בחינוך הידע נתפס כמרכיב חיוני בתכנית הלימודים ומקיף את המרכיבים החיוניים שהאנושות צברה במשך הזמן, ואיזה בית ספר אמור להעביר אותו לדורות חדשים כדי להתפתח בהבנת העולם ובהתקדמות החברה האנושית.