יזמות

המציאות המשתנה האי ודאית והמורכבת מחייבת את המין האנושי להתמודד עם אתגרים חדשים מחד ומייצרת עבורו הזדמנויות חדשות מאידך. יזמות וחדשנות היא כשירות חדשה המאפשרת להתמודד עם האתגרים ולנצל את ההזדמנויות באופן אפקטיבי. היזמות היא מערכת דינאמית של תכונות אישיות, מוטיבציה, קוגניציה, צרכים, רגשות, יכולות, למידה, כישורים והתנהגות הקשורות זו בזו באופן סיבתי. זו מערכת משולבת של כישורים קוגניטיביים (כגון יכולת למידה) רגשיים וחברתיים, גישות (כגון מוטיבציה) וערכים המאפשרת לאדם או לקבוצה להתנהל מול הסביבה במטרה לאתר צרכים ולזהות, לייצר ולהמיר הזדמנויות לערכים מוספים חדשים עבור הפרט החברה.