יישום תכנית לימודים

תהליך הוצאת תכנית הלימודים הרשמית לפועל. במקרה של תכנית לימודים חדשה או מתוקנת תהליך זה כולל באופן אידיאלי תהליכי פיתוח ושיפור בבתי ספר; טיפוח מנהיגות ואתוס בתי ספריים; הכשרת מורים תוך כדי עבודה ופיתוח ספרי לימוד חדשים, חומרי לימוד והוראה ומשאבים, וכן הנחיות.