יכולת התקרבות והתחברות חברתית

מסוגלות לפנות לאחרים, חברים וזרים כאחד, ליזום ולקיים קשרים חברתיים; מיומנות בעבודת צוות, כולל כישורי תקשורת ודיבור בציבור.