יכולת שכנוע

המטרה העיקרית של למידה משכנעת היא לגרום ללומדים לרצות לסיים את הקורס ולהשתתף באופן פעיל, ולא לעשות בהם מניפולציות כדי שיגיעו לכך.