יעדי תכנית הלימודים

חידודים של מטרות תכנית הלימודים ושלבים לוגיים להשגתם. היעדים מציינים תקני ביצוע, את המיומנויות והידע שמצופה מהתלמידים להיות מסוגלים להפגין, את מידת השליטה; והתנאים שבהם הביצוע יתקיים. היעדים מגדירים ציפיות מדידות למה שהלומדים צריכים לדעת ולעשות, ומתוארים במונחים של תוצרי למידה, מוצרים או ביצועים כתוצאה מפעילות למידה, או תהליכים המתארים את המוקד של פעילויות הלמידה.