יעילות עצמית/אוריינטציה עצמית חיובית

כרוך באמונה חיובית של אדם ביכולתו של עצמו לבצע את הפעולות הנדרשות כדי להשיג יעדים מסוימים, ובביטחון שאפשר להבין סוגיות, לבחור שיטות מתאימות לביצוע משימות, לנווט בהצלחה בין מכשולים ואתגרים חדשים, להשפיע על מה שקורה ולעשות הבדל בעולם. לפיכך, יעילות עצמית קשורה להרגשת ביטחון עצמי של האדם ביכולותיו. תחושת הערך העצמי והמסוגלות העצמית של היחיד.