יצירתיות, חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתית

מיומנות, המייצגת יצירתיות ומוגדרת כהפקה של יצירה הנשפטת כמקורית ובעלת ערך חברתי/ שימושי. פותח מודל הכולל חמישה עקרונות ליבה של המוח היצירתי, בו מודגשות דמיון, סקרנות, התמדה, שיתוף פעולה ומשמעת כתכונות מפתח של יצירתיות. חשיבה יצירתית היא חשיבה עם דמיון, היא מניבה רעיונות חדשים, דרכים חדשות להתבוננות בדברים, ומקשרת בין דברים או בין רעיונות אשר קודם לכן לא היה קשר ביניהם. חשיבה המצאתית מדברת על כך שקיימים מספר מודלים קבועים שאפשר לסווג על-פיהם כל בעיה ואם מראש ננסה לפתור את הבעיה בעזרת המודלים הללו, נגיע לפתרון המבוקש מהר יותר. הטיפוס היצירתי הוא סקרן (תוהה ומפקפק, מגלה וחוקר, מאתגר הנחות), עיקש (ממשיך עם קשיים, מעז להיות שונה, סבלני לחוסר ודאות), בעל דמיון (משחק באפשרויות, מבצע חיבורים, משתמש באינטואיציה), שיתופי (משתף בתוצר, נותן ומקבל משוב, משתף פעולה) וממושמע (מפתח טכניקות, מבצע רפלקציה ביקורתית, יוצר ומשפר, מחפש פתרונות).