כבוד

ערך, המייצג את ההערכה של העצמי ושל אחרים, מתוך התחשבות ברגשות, רצונות, או זכויות של עצמי ואחרים. גישה כלפי מישהו או משהו (למשל, לאדם, אמונה, סמל, עיקרון, פרקטיקה וכו') שבה המושא הוא בעל חשיבות, שווי או ערך כלשהו אשר מבטיח יחס והערכה חיוביים. הכבוד עשוי ללבוש צורות שונות מאוד (כבוד לכללי בית הספר לעומת כבוד לחוכמת זקנים, לעומת כבוד לטבע) תלוי באופי מושא הכבוד. כיבוד המגוון התרבותי פירושו להעריך את השוני של האחר. כבוד מתבטא באמצעות התנהגות ותקשורת המשתנים בהתאם להקשר התרבותי.