כשירויות להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21

השינויים החברתיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הסביבתיים והפוליטיים במאה ה-21 מייצרים אתגרים חדשים עבור הלומדים כגון: הגלובליזציה, שינויי אקלים ואיכות הסביבה, המחשוב והאוטומציה, מורכבות המערכת הכלכלית ושינויים מתמידים בכל היבטי המציאות. התמודדות עם אתגרים אלו של המאה ה-21 מחייבת פיתוח כשירויות חדשות כדוגמת הכשירות הגלובלית, האוריינות הפיננסית, החשיבה המחשובית, היזמות והחדשנות, והאוריינות לפיתוח בר קיימא. לימוד כשירויות אלו יוטמע בתוך תחומי הלימוד הקיימים כדי לא לייצר עומס נוסף על תוכניות הלימודים. כך לדוגמה, יילמדו הידע, המיומנויות, הגישות והערכים המרכיבים את האוריינות הפיננסית במסגרת לימודי המתמטיקה, מדעי הרוח, הטכנולוגיה וכלכלת הבית.