כשירות בין תרבותית

שילוב של גישות, ידע ומיומנויות המיושמים באמצעות פעולה המאפשרת לאדם להבין ולכבד אנשים הנתפסים כבעלי זיקה תרבותית שונה ממנו; להגיב בצורה מתאימה, יעילה ומכבדת כאשר באים במגע ומתקשרים עם אנשים כאלה; ליצור קשרים חיוביים ובונים עם אנשים כאלה.