כשירות גלובלית

רבים מן האתגרים הניצבים בפני החברה האנושית במאה ה-21 הם אתגרים גלובליים במהותם שהתמודדות עמם מצריכה שיתוף פעולה גלובלי כגון שינויי אקלים, קונפליקטים, עוני, רעב וסוגיות של הון עצמי וקיימות. מערכות חינוך צריכות להשקיע בפיתוח תודעה גלובלית ואזרחות גלובלית בקרב הלומדים כדי שיוכלו לפעול לפיתוח ויישום פיתרונות לאתגרים הגלובליים ולתרום להפיכת העולם לשליו, סובלני, ובטוח יותר. כשירות גלובלית זו מתבססת על תמהיל של ידע, מיומנויות, גישות וערכים המעודד כבוד לזכויות אדם, צדק חברתי, גיוון, שוויון מגדרי וקיימות סביבתית. הכשירות מאפשרת לנתח סוגיות גלובליות ובין-תרבותיות באופן ביקורתי ומנקודות מבט מרובות, להבין כיצד הבדלים משפיעים על התפיסות, השיפוט והרעיונות של התלמיד ושל ואחרים, ולקיים אינטראקציות גלויות, הולמות ויעילות עם אחרים מרקע שונה על בסיס של כבוד משותף לערך כבוד האדם.