כשירות

הנחישות והיכולת לזהות, לבחור ולהניע ידע, מיומנויות, גישות וערכים כדי להתמודד עם אתגרים ודרישות בהקשר ספציפי. לדוגמה, הנחישות והיכולת לתקשר באופן אפקטיבי זו כשירות שעשויה להשתמש בידע השפות של הפרט, מיומנויות טכנולוגיות מידע פרקטיות, רגשות, ערכים וגישות כלפי אלה איתם מתקשרים. כשירות מפותחת באמצעות פעולה ובתהליך איטרטיבי.