למידה אי-פורמלית

למידה הנובעת מפעילויות יומיומיות הקשורות לעבודה, משפחה, קהילה או פנאי. היא אינה מסודרת או מובנית מבחינת יעדים, זמן או תמיכה בלמידה. למידה אי-פורמלית לרוב אינה מכוונת מנקודת מבטו של הלומד. תוצאותיה בדרך כלל אינן מובילות להסמכה אך עשויות לקבל אישור ותיקוף במסגרת הכרה בתכניות למידה קודמות; מכונה גם למידה חווייתית או מקרית/אקראית.