למידה בלתי פורמלית

חינוך שממוסד, מכוון ומתוכנן על ידי ספק חינוך. חינוך בלתי פורמלי הוא תוספת, אלטרנטיבה ו/או השלמה לחינוך הפורמלי במסגרת תהליך הלמידה לאורך החיים. לרוב הוא ניתן כדי להבטיח חינוך לכל. זה מתייחס לאנשים בכל הגילאים אך לא בהכרח מיישם מבנה של מסלול רציף; זה עשוי להימשך זמן קצר ו/או בעצימות נמוכה, והוא בדרך כלל ניתן בצורת קורסים קצרים, סדנאות או ימי עיון. חינוך בלתי פורמלי מוביל לרוב להישגים שאינם מוכרים כפורמאליים או שקולים להישגים פורמליים בידי רשויות החינוך הלאומיות או תת-לאומיות הרלוונטיות, או ללא הישגים כלל. חינוך בלתי פורמלי יכול לכלול תכניות התורמות לאוריינות של מבוגרים ונוער וחינוך לילדים מחוץ לבית הספר, כמו גם תוכניות בנושא כישורי חיים, כישורי עבודה והתפתחות חברתית או תרבותית.