למידה במרחבי החיים

למידה, בין אם פורמלית, בלתי פורמלית או אי-פורמלית המתקיימת על פני כל טווח פעילויות החיים (האישיות, החברתיות או המקצועיות) לאורך כל שלבי החיים. למידה במרחבי החיים היא ממד של למידה לאורך החיים.