למידה לאורך החיים

כל פעילויות הלמידה המתבצעות במשך החיים, ותוצאתן היא שיפור הידע, הידע הפרקטי (know-how), מיומנויות, כשירויות ו/או כישורים, מסיבות אישיות, חברתיות ו/או מקצועיות.