למידה מבוססת עבודה

רכישת ידע, מיומנויות, גישות וערכים באמצעות ביצוע משימות ורפלקציה עליהן בהקשר מקצועי, בין אם במקום העבודה (כמו הכשרה לסירוגין) או במוסד חינוך והכשרה מקצועי.