למידה פורמלית

למידה המתרחשת בסביבה מאורגנת ומובנית (למשל במוסד חינוך או הכשרה או בעבודה) ומוגדרת במפורש כלמידה מבחינת יעדים, זמן או משאבים. למידה פורמלית היא מכוונת מבחינת הלומד. בדרך כלל היא מובילה לתיקוף והסמכה.