למידה פרסונאלית (מותאמת אישית)

מגוון רחב של תכניות חינוכיות, חוויות למידה, גישות פדגוגיות ואסטרטגיות תמיכה אשר נועדו לתת מענה לצורכי הלמידה, תחומי העניין, הסגנונות, השאיפות או הרקע התרבותי הייחודיים של התלמידים הבודדים. נתפסת בדרך כלל כאלטרנטיבה לגישה המכונה "מידה אחידה", בה מורים עשויים, למשל, לתת לכל התלמידים בקורס את אותה הדרכה, אותן מטלות, ואותן הערכות, עם מעט וריאציה או שינוי מתלמיד לתלמיד. למידה פרסונלית אישית יכולה להיקרא גם למידה מרוכזת בתלמיד, שכן המטרה הכללית היא להפוך את צרכי הלמידה האישית לשיקול העיקרי בהחלטות חינוכיות והדרכתיות חשובות.