למידה

תהליך שבאמצעותו אדם משיג ידע, מיומנויות, גישות וערכים. הלמידה מתרחשת דרך רפלקציה אישית, שחזור ואינטראקציה חברתית. הלמידה עשויה להתקיים במסגרות רשמיות, בלתי פורמליות או אי-פורמליות.