מודעות חברתית או התקשרות חברתית

היכולת לנקוט בפרספקטיבה של אחרים מרקעים ותרבויות מגוונות ולהזדהות איתם, להבין נורמות חברתיות ואתיות של התנהגות, ולזהות משאבים ותמיכה במשפחה, בבית הספר ובקהילה. זה מתייחס ליכולת להתחבר למשאבים זמינים, להעריך תרבות ומגוון, ולהבין את נקודת המבט של אחרים.