מודעות עצמית/ויסות עצמי

גישה וגם מיומנות, המייצגת תהליכי הכרה, הכוונה ושליטה עצמיים המאפשרים ללומד לשפר את יכולותיו. יכולת זו כוללת הכרה בחזקות בחולשות ובנטיות, זיהוי וויסות רגשות, ועמידה בפיתויים ושליטה בדחפים. היכולת לזהות במדויק רגשות ומחשבות ואת השפעתם על התנהגות. כולל גם להעריך במדויק חזקות ומגבלות, ולהיות בעל תחושת ביטחון ואופטימיות מבוססות.