מוטיבציה

גישה המייצגת תהליך פנימי, מצב או כוח שמניע אדם לפעול. לעתים קרובות הפרט חווה כוח זה כרצון או נכונות לעסוק בפעילות מסוימת או להמשיך במטרה מסוימת.