מוכוונות למטרות והשלמתן (כלומר נחישות והתמדה)

גישה המייצגת היכולת לבחור ולהגדיר מטרות ותוצאות ולהשיג אותן. נחישות משקפת את מידת המאמץ שמוכן הלומד להשקיע בהתמודדות עם יעדים מאתגרים ואילו התמדה משקפת את יכולתו של הלומד לעסוק בעקביות במשימות מאתגרות מבלי לאבד את המיקוד או להתעצבן בנוכחות הסחות דעת פנימיות וחיצוניות.