מחקר

פעילות שיטתית יצירתית המתבצעת על מנת להגדיל את מלאי הידע. המחקר מחולק לשתי קטגוריות: א. מחקר בסיסי, עבודה ניסיונית או תיאורטית המתבצעת בעיקר על מנת לרכוש ידע חדש ביסודות הבסיסיים של תופעות ועובדות ניתנות לצפייה, ללא כל יישום או שימוש מסוים. ב. מחקר יישומי, הוא חקירה מקורית המתבצעת על מנת לרכוש ידע חדש. עם זאת, הוא מכוון בעיקר למטרה או יעד מעשי ספציפי.