מטרות חינוך בעלות נושא מסוים

הצהרות ספציפיות בנושא או תחום למידה מסויימים, שקובעות הציפיות ניתנות למדידה למה שלומדים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות, ומתוארות במונחים של תוצרי למידה רחבים (מה מצפים מהלומדים ללמוד), מוצרים או ביצועים (מה הלומדים ידעו לייצר כתוצאה מפעילות למידה) או תהליכים (מה המוקד של פעילויות הלמידה).