מיומנויות בין תחומיות

יכולת לחשוב ולהשתמש בפרספקטיבות דיסציפלינאריות שונות בפתרון בעיות בין-תחומיות, ויכולת ליצור קשרים על פני תחומים אקדמיים.