מיומנויות חשיבתיות

סט של מיומנויות חשיבה ואסטרטגיות אשר מאפשרות להשתמש בשפה, מספרים והגיון כמו גם לרכוש ידע. סט זה מרכיב מיומנויות מילוליות ולא מילוליות, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, שימוש אפקטיבי בפונקציות ניהוליות (במיוחד זיכרון עבודה) ואסטרטגיות פתרון בעיות.