מיומנויות טכנולוגיות מידע ותקשורת

כוללות מיומנויות ICT מקצועיות - יכולת להשתמש בכלי ICT מתקדמים, ו/או לפתח, לתקן וליצור כלים כאלה; מיומנויות ICT יישומיות - יכולת להשתמש בכלי ICT פשוטים בהגדרות כלליות במקום העבודה (בעבודות שאינן IT); כישורי ICT בסיסיים או "אוריינות ICT" - יכולת להשתמש ב-ICT למשימות בסיסיות וככלי למידה.