מיומנויות מוטוריות

מאפשרות שליטה בתנועת גוף רצונית כדי להשיג מטרה. דפוסי תנועה המופיעים בגיל הרך ומספקים את הבסיס ללמידה של תנועות מורכבות.