מיומנויות מטא-קוגניטיביות

היכולת להכיר את הידע של עצמך; ולהפעיל חשיבה המאפשרת הבנה, ניתוח וויסות של תהליכי חשיבה