מיומנויות מתמטיות

מיומנויות הנרכשות עם ההתפתחות המתמטית של הלומד. מיומנויות אלה כוללות: החלה ופתרון בעיות; תקשורת והבעה; שילוב וחיבור; נימוק; יישום; הבנה וזכירה.