מיומנויות רגשיות וחברתיות

יכולות היוצרות מסגרת לתקשורת רגשית וחברתית בינאישית, משלבות את מהות הכישורים הרגשיים כיכולת לבטא, לקרוא ולהבין במדויק רגשות, המתמקדים באופן שבו רגשות מועברים בין או בקרב אנשים באינטראקציה חברתית. בנוסף, המיומנויות החברתיות כיכולת לבטא את עצמך באינטראקציות חברתיות, יכולת "לקרוא" ולהבין מצבים חברתיים שונים, ידיעת תפקידים חברתיים, כישורי פתרון בעיות בין-אישיות וכו', מיומנויות אלה מורכבות משלושה זוגות בסיסיים של מיומנויות: הבעה רגשית וחברתית; רגישות רגשית וחברתית ושליטה רגשית וחברתית.