מיומנויות רוחביות/ברות העברה

מיומנויות שלא נחשבות בדרך כלל כקשורות ספציפית למשרה, משימה, תחום אקדמי או תחום ידע מסוים, אלא כאלה שניתן להשתמש בהן במגוון רחב של מצבים והגדרות עבודה. הביקוש למיומנויות אלה עולה בהדרגה בקרב הלומדים כדי להסתגל בהצלחה לשינויים ולנהל חיים משמעותיים ופרודוקטיביים.