מיומנויות שימושיות הקשורות לאמנויות, אומנות, מוסיקה וחינוך גופני

אחר ומיומנויות שימושיות הקשורות לאמנויות, אומנות, מוסיקה, וחינוך גופני הן מרובות פנים, נדרשות הגדרות מרובות. מיומנויות הקשורות לאמנויות, מלאכות, מוסיקה ולחינוך גופני, מאפשרות ביטוי עצמי עם אחרים. באמנות ובמלאכה, המיומנויות השימושיות הן השימוש המודע במיומנות ובדמיון יצירתי להפקת חפצים אסתטיים. במוסיקה המיומנויות הן נגינה, שירה, הלחנה, קריאת תווים ויצירת מוזיקה עם אחרים. בחינוך גופני המיומנויות השימושיות קשורות לפיתוח אוריינות פיזית, מיומנויות בתחומי הספורט השונים, ריקודים ועוד.