מכוונות למטרה

לקבוע סטנדרטים גבוהים לעצמך ולעבוד קשה כדי לעמוד בהם. מוסר עבודה גבוה, מאמץ עקבי ורמות פרודוקטיביות גבוהות.