מסגרת ההסמכה

מכשיר לפיתוח וסיווג של הסמכות (למשל ברמה הלאומית או המגזרית) על פי מערכת קריטריונים החלים על רמות מוגדרות של תוצאות למידה. ניתן להשתמש במסגרת הסמכה כדי לקבוע סטנדרטים לאומיים של ידע, מיומנויות ויכולות; לקדם את איכות החינוך; לספק מערכת תיאום ו/או שילוב הסמכות ולאפשר השוואה בין הסמכות על ידי קשירתן זו לזו; לקדם גישה ללמידה, העברת תוצאות למידה והתקדמות בלימוד.