מסגרת תכנית הלימודים

מסמך עיקרי המקיים חלק או את כל הבאים: מציב הצהרות חזון לאומיות, פיתוח כלכלי ומדיניות חינוך בהקשר של תכניות לימודים; מציב מטרות ויעדים רחבים של תכנית הלימודים בשלבי הלימוד השונים; מסביר את הפילוסופיה החינוכית העומדת בבסיס תכנית הלימודים וגישות ההוראה, הלמידה וההערכה הבסיסיות לאותה פילוסופיה; מתווה את מבנה תכנית הלימודים, נושאיה או תחומי הלמידה ואת הרציונל להכללתם בתוכנית הלימודים; מקצה זמן לנושאים ו/או אזורי למידה שונים בכל כיתה או שלב; מספק הנחיות למפתחי תוכניות לימודים, מאמני מורים וכותבי ספרי לימוד; קובע דרישות ליישום, פיקוח והערכה של תכנית הלימודים.