מצפוניות

היכולת לקבוע מטרות ארוכות טווח ולעמוד בהן, לשקול את הבחירה או לנהוג באימפולסיביות, ולקחת ברצינות התחייבות כלפי אחרים.