משמעת אישית

תהליך של עידוד שגרתי של ילדים להקפיד על עולם חוויות החושים שלהם, להיות חופשיים להבין לעצמם את מה שיש לו ערך ולבחון את הערך האובייקטיבי של אנשים אחרים. משמעת אישית אינה נכפית על ידי סמכות העלולה לגרום לדיכוי המחשבה או קונפורמיות ההורסת מעיינות של חשיבה אמיתית, אלא היא משמעת שמתגלה מניסיון והיא נקייה מסמכות דוגמטית.