משמעת

מערכת של כללים, פיקוח, סנקציות ותגמולים המיושמים על ידי אנשי בית הספר מתוך כוונה לעצב את התנהגות התלמידים ולקדם את התפתחותם החינוכית והמוסרית, על פי הערכים והנורמות הקיימים בחברה.