נגישות לחינוך והכשרה

תנאים, נסיבות או דרישות (כגון הכשרה, רמת חינוך, מיומנויות או ניסיון תעסוקתי, רקע חברתי (כלכלי, תרבותי, וההון החברתי המשפחתי) וכד'), השולטים בקבלה למוסדות או תכניות חינוך והכשרה ובהתחנכות בהם. למשל, התנאים הקובעים את הקבלה לאוניברסיטה.