נושאי רוחב בתכנית הלימודים

תוכן חשוב בתכנית הלימודים שיש לעסוק בו בין נושאים (או דיסציפלינות או תחומי למידה), ולא ללמד וללמוד אותו בנושא אחד מסוים. תוכן כזה יכול לחבר תכנים מעבר לגבולות של דיסציפלינות, להעשיר את תכנית הלימודים מבלי להעמיס עליה נושאים חדשים, ולאפשר חשיבה אינטרדיסציפלינרית ולמידה שיתופית.