נחישות

התמדה בשילוב רצון עמוק להשיג יעדים ארוכי טווח, כרוכה בהתעקשות מול אתגרים, שמירה על מאמץ ועניין ללא קשר לכישלונות או נסיבות לא רצויות שעלולות להתרחש.