נטיה אזרחית

תחושת שייכות לקבוצה או קהילה, מודעות לאנשים אחרים בקבוצה, מודעות להשפעת מעשיו של אחד על אנשים אלה, סולידריות עם חברים אחרים בקבוצה, ותחושת חובה אזרחית כלפי הקבוצה. קבוצות/קהילות לדוגמה הן אנשים החיים באזור גיאוגרפי מסוים (שכונה, עיירה, עיר, מדינה, קבוצת מדינות כמו אירופה או אפריקה, או העולם כולו כ"קהילה גלובלית"), קבוצות אתניות, קבוצות אמונה, קבוצות פנאי, או כל סוג אחר של קבוצה חברתית/תרבותית כלפיה פרט חש השתייכות. כל פרט שייך למספר קבוצות וגישה של נטייה אזרחית עשויה להיות מופגנת כלפי חלקן.