ניטור

תהליך שיטתי של איסוף, ניתוח ושימוש במידע כדי לעקוב אחר התקדמות תוכנית לקראת השגת יעדיה, וכדי להנחות החלטות פדגוגיות. ניטור מתמקד בדרך כלל בתהליכים, כגון מתי ואיפה מתרחשות פעילויות, מי מקיים אותן ולכמה אנשים/גופים הן מגיעות.