נתונים

עובדות, מדידות, הקלטות, רישומים או תצפיות על העולם שנאספו על ידי מדענים ואחרים, עם מינימום פרשנות קונטקסטואלית. הנתונים עשויים להיות בפורמטים שונים: כתבים, תווים, מספרים, סמלים, טקסט, תמונות, סרטים, וידאו, הקלטות קול, תרשימים, תרשימי זרימת עבודה, רשומות סטטיסטיות וכו'.