סובלנות

שלוש השקפות עיקריות ביחס לסובלנות כגישה של אנשים: 1) ההפך של חוסר סובלנות, קבלה ופתיחות, להיות מי שאתה מבלי לכפות את דרכך על האחרים. 2) גישה מתנשאת, הקשורה לאטימולוגיה הלטינית שלה: להשלים עם משהו שאנחנו לא אוהבים או אפילו שונאים. זה קשור לרוב לפועל "לסבול", שמרמז על מערכת יחסים לא מאוזנת, ממישהו שסובל לאחר שהוא נסבל. 3) תובנה מועילה לפרט שמיישב בין האמונה בערכם ובכבודם השווים של כל בני האדם ובין מצב של אי הסכמה על ערכים, אמונות או פרקטיקות.