סטנדרט

אלמנטים שתוכנם מוגדר על ידי שחקנים בעלי אינטרס. קיימים כמה סוגים של סטנדרטים: סטנדרט כשירות - מתייחס לשילוב של ידע, מיומנויות, גישות וערכים הקשורים לפרקטיקת העבודה; סטנדרט חינוכי - מתייחס להצהרות על יעדי הלמידה, תוצאות למידה צפויות, תוכניות הלימודים, דרישות הכניסה והמשאבים הנדרשים כדי לעמוד ביעדי הלמידה; סטנדרט תעסוקתי - מתייחס להצהרות על הפעילויות והמשימות הקשורות לתפקיד ספציפי ולפרקטיקה שלו; סטנדרט הערכה - מתייחס להצהרות על תוצאות הלמידה שיש להעריך ולמתודולוגיה שבשימוש; סטנדרט אימות - מתייחס להצהרות על רמת ההישג שאליה יגיע האדם שהוערך, והמתודולוגיה שבשימוש; סטנדרט הסמכה - מתייחס להצהרות על הכללים החלים על קבלת רשיון או תעודה וכן לזכויות המוקנות.